با ما سخن از جنّت و فردوس نگویید.... {-35-}

ما ساکن میخانه ی دربار حسینم...{-35-}


گیرم که بود عشق حسین جرم دل ما....{-35-}
غم نیست که ما میثم تمار حسینیم..

 

فردا که همه در صف محشر بخروشند....{-35-}

ما سینه زنان گرد علمدار حسینیم....{-35-}