سحر اولاجاق وقته قانلی شفقدن باخارام

تا کی گورم صورت زیبا و قشنگون ای آنام

        ***************************

شاهلارین سن شاهسان یوخدی تایون اصلا آنام

هر شاهن بیر تاجی وار سنده محبتور آنام

         ***************************

   نویسنده شعر محمد ضیائی ازشهرستان هشترود روستای قویونقشلاقی

روز مادر مبارک