تو دریایی و من همش فکر آب

همه چی به جر تو سراب ، سراب


سر راه دریا نشونی بذار

واسه این دل تنگ خونه خراب


پر از خواهش و التماس چشات

میخوام هر چی میخوامو از تو بخوام


دلم مثل هر سال حاضر شده

میخوام با همین دل سراغت بیام