تو مگه باده فروشی که همگان مست تو اند

تو مگه ساغر عشقی که همه معشوق تو اند

منشین با همگان ای گل زیبای دلم

که به ظاهر همه مشتاق و خریدار تو اند...

***********

 

دروغ نیست اگر بگویم

که بی تو...

زنده مانی می کنم ، نه زندگانی !!!

************

غم خانه عشق تو به رضوان ندهم

یک خوار تو را به صد گلستان ندهم

تو معدن عشق آرزوهای منی

من کفر تو را به گنج ایمان ندهم...

************

ما را که بجز توبه شکستن هنری نیست

با زاهد بی مایه شکستن ثمری نیست

بر خیز جز این چاره نداری که در این حال

جز جام می و مطرب و ساقی خبری نیست...