ز عشق روی تو من رو به قبله آوردم

وگرنه من ز نماز و قبله بیزارم

مرا غرض ز نماز آن بود که پنهانی

حدیث درد و فراق با تو بگذارم

وگرنه این چه نمازی بود که من با تو

نشسته رو به محراب و دل به بازارم

 

" حضرت مولانا "