شعری زیبا به مناسبت روز پدر

میان شب مهِ تابان پدر بود
برای غصه ها درمان پدربود

ترک بر روی انگشتش فراوان
برای لقمه های نان پدربود

پدرکوه غم و سنگ صبورم
به شبها گریه ی پنهان پدر بود

به قلبم حک شده نامش همیشه
نشانِ  رحمت یزدان پدربود

پدر زجر و پدر اشک و پدر آه
عزیز و مونس شایان پدر بود

برای شادی کودک همیشه
گذشت از شادیش آسان، پدر بود

علی الگوی او در زندگانی
همیشه مظهر ایمان پدربود

به من آموخت او در اولین بار
کلام و آیه ی قرآن پدر بود

/ 1 نظر / 266 بازدید
قهرماني

اين جملات زيبا از كوروش بزرگ نيست زير ايشان دائما مشغول جنگ با 30 ملت ديگر بود و بيشتر به جنگ وخونريزي مشغول بودند و عاقبت هم سرش را به باد داد . ولي جملات فوق العاده بود ازت ممنونم . حق پشت و پناهت HARSH WORDS I ran into a stranger as he passed by, "Oh excuse me please" was my reply. He said, "Please excuse me too; I wasn't watching for you." We were very polite, this stranger and I. We went on our way saying good-bye. But at home a difference is told, how we treat our lovedones, young and old Later that day, cooking the evening meal, My son stood beside me very still. As I turned, I nearly knocked him down. "Move out of the way," I said with a frown . He walked away, his little heart broken. I didn't realize how harshly I'd spoken. While I lay awake in bed, God's still small voice came to me and said, "While dealing with a stranger, common courtesy you use, But the children you love, you seem to abuse. Go and look on the kitchen floor, You'll find some