روز پدر مبارک

پدر کیست


پدر حاتم طایی ست


پدر روح الهی است


پدر ستون خانه است


پدر شاه طلایی است


پدر عمر و عزیز استپدران روزتون مبارک

/ 0 نظر / 11 بازدید