شعر عاشقانه

مرا دیوانه میخواهی
ز خود بیگانه میخواهی


مرا دیوانه چون مجنون
ز من افسانه میخواهی ،،


شدم بیگانه با هستی
زخود بیخود تر از مستی


نگاهم کن ، نگاهم کن
شدم هر آنچه که می خواستی...

 

/ 0 نظر / 37 بازدید