دیوان شمس (غزلیات) (بازآمدم بازآمدم از پیش آن یار آمدم) از مولوی

 باز آمـــــدم باز آمدم از پیش آن یـــار آمـــــدم
 در من نگـــردر من نگر بهر تو غمخوار آمدم


 شاد آمدم شاد آمدم از جملــــــه آزاد آمـــــــدم
چندین هـــزاران سال شد تا من به گفتار آمــدم


 آن جا روم آنجا روم بالا بدم بـــــــــــــالا روم
بازم رهان بازم رهان کاین جا به زنهــار آمـدم


 من مرغ لاهوتی بدم دیدی که ناسوتی شـــــــدم
 دامش ندیدم ناگهان در وی گرفتــــار آمـــــــدم


 من نور پاکم ای پسر نه مشت خاکـــم مختصـر
 آخــــر صدف من نیستم من در شهـــوار آمـدم


 ما را به چشم سر مبین ما را به چشم سر بیــن
 آنجا بیا ما را ببین کان جــــا سبکبـــار آمـــــدم


 از چار مادر برترم وز هفت آبا نیـــــز هـــــم
 من گــوهر کانی بدم کاین جا به دیــدار آمــــدم


 یارم به بازارآمده ست چالاک وهشیارآمده ست
ور نه به بازارم چه کا ر وی را طلبکار آمــدم


 ای شمس تبریزی نظر در کل عالم کی کنـــــی
 کانـــدر بیابان فنا جان و دل افگـــــــار آمــــدم

/ 1 نظر / 46 بازدید
سید

سلام دوست عزیزم واقعازیباست.[گل][گل]