به کجا می رویم؟

دلخوش از آنیم که به حج می رویم

غافل از آنیم که کج می رویم!


کعبه به دیدار خدا می رویم

او که همین جاست کجا می رویم!

 

حج به خدا جز به دل پاک نیست

شیشه غم از دل غمناک نیست

 

دین که به تسبیح و سر و ریش نیست

هر که علی گفت که درویش نیست!

 

صبح به صبح در پی فکرو فریب

شب همه شب گریه وام یجیب!

 


 

/ 0 نظر / 12 بازدید