تنها نگذار عزیزم

دلم را شکستی  فدای قلبت عزیزم !

اشکم را در آوردی  فدای آن عشق پاکت ای بهترینم .


حالا که دیگر هیچ چیز جز تو از خدا نمیخواهم ،

حالا که دیگر قید همه کس را به خاطر تو زده ام مرا از یاد نبر .


حالا که لحظه به لحظه در این روزهای سرد زندگی به یاد تو ام ،

حالا که تمام زندگی ام تو هستی و یاد و خاطرات با تو بودن زنده ام ،


حالا که قطره های اشکم را فدای عشقت کردم ،

دین و ایمانم را به خاطر تو زیر پا گذاشتم مرا از یاد نبر .


حالا که در مقابل سختی ها ایستادم ،

در برابر باد فاصله ها شکستم ،

در آتش عشقت سوختم و فریادی نزدم مرا از یاد نبر .آنقدر تو را دوست دارم که دلم نمیخواهد تو نیز مانند من پریشان شوی.حالا که همه زندگی ام شده ای ،

حالا که تمام هستی ام شده ای ،

حالا که بودنت برایم حیات است و نبودنت برایم مرگ لحظه هاست مرا تنها نگذار...                           
/ 0 نظر / 13 بازدید