یار قاصدی از استاد شهریار با ترجمه فارسی

 

 ســـن یاریمین قاصدی سـن

ایلش ســنه چــــای دئمیشم

*

خـــیالینی گــــوندریب دیــــر

بسکی من آخ ، وای دئمیشم

*

آخ گئجه لَـــر یاتمـــــامیشام

مــن سنه لای ، لای دئمیشم

*

ســـن یاتالــی ، مـن گوزومه

اولـــدوزلاری ســـای دئمیشم

*

هــر کـــس سنه اولدوز دییه

اوزوم ســــــــــنه آی دئمیشم

*

سننن ســـورا ، حــــیاته من

شـیرین دئسه ، زای دئمیشم

*

هــر گوزلدن بیــر گـــول آلیب

ســن گـــوزه له پای دئمیشم

*

سنین گـــون تــک باتماغیوی

آی بـــاتـــانـــا تــــای دئمیشم

*

اینــدی یــایــا قــــیش دئییرم

ســـابق قیشا ، یای دئمیشم

*

گــاه تــوییوی یاده ســــالیب

من ده لی ، نای نای دئمیشم

*

ســونــــرا گئنه یاســه باتیب

اغــــلاری های های دئمیشم

*

عمـــره ســورن من قره گون

آخ دئــمــیشم ، وای دئمیشم

 

××××تر جمه به فارسی××××

 

سن یارمن قاصدسن ایلن سن چای دمیشم—-

تو قاصد یارم هستی بنشین برایت چای اماده کرده ام

***********

خیالم گوندربدی بس که من اخ وای دمیشم—

خیالش را فرستاده بس که من اخ و وای گفته ام

***********

آخ گجلر یاتمامشام من سن لای لای دمیشم—

ای چه شبها که نخوابیدم و به تولالایی گفته ام

***********

سن یاتال من گوزوم اولدوزلار سای دمیشم—

تو وقتی خوابیدی من به چشم هایم گفتم که ستاره ها را بشمارد

***********

هرکس سنه اولدوز دیه اوزوم سنه آی دمیشم—

هرکس به توستاره بگوید خودم به تو ماه گفته ام

***********

سننن سورا حیات من شیرین دسه زای دمیشم—

هرکس زندگی را شیرین بداند، بعد از تو من زندگی را تلخ می دانم

***********

هر گوزلدن بیر گول آلب سن گوزل پای دمیشم—

از هر زیبا روی شاخه ای گل گرفته و به تو زیبا روی هدیه داده ام

***********

سنین گون تک باتماغوا آی باتانا تای دمیشم—

غروب خورشید وار تو را من مثل غروب ماه می دانم

***********

سابق قشا یای دمیشم ایندی یایا قش دیرم—

سابق زمستان را چو تابستان می دانستم ولی حالا تابستان را زمستان می دانم

( کنایه از پیر شدن است)

***********

گه تویوو یاد سالب من دلی نای نای دمیشم—

گاها عروسی تو را به خاطر اورده و من دیوانه نای نای کفته ام

***********

سونرا گین یاس باتب اغلار های های دمیشم—

بعدا دوباره غمگین شده و های های گریه کرده ام

***********

عمر سورن من قارا گون آخ دمیشم وای دمیشم—

من سیاه بخت که عمر سپری می کنم آخ و و ای گفته ام

 

/ 8 نظر / 1703 بازدید
ماهرخ

بعضی از بیت های شعر وجود نداشت

ماهرخ

ولی ترجمه اش خوب بود

مرسی

مرسی عالی

قاصد

[لبخند][بغل][پلک][گل][عجله][ماچ] واقعا عالی بود مرسی تشکر ممنون دستت درد نکند

مایکل

خیلی خیلی بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد بود

فرشید

عالی بود[گل]

علی

عالی بود استاد شهریار عالیه