دلا یاران سه قسمند گر بدانی

 

دلا یاران سه قسمند گر بدانی

 

زبانیند    و    نانیند    و   جانی

 

به  نانی  نان  بده  از  در برانش

 

مدارا   کن    به    یاران   زبانی

 

ولیکن  یار  جانی  را  بدست آر

 

براهش  جان   بده  تا   میتوانی

/ 0 نظر / 90 بازدید