شعری از مولوی

ای قـوم بــه حج رفتـه کجایید کجایید

معشــوق همیــن جـاست بیایید بیایید


معشــوق تــو  همسـایه و دیــوار به دیوار


در بادیه ســـرگشته شمـــا  در چــه هوایید

گــر صـــورت  بی‌صـــورت  معشـــوق  ببینیــد


هــم خـــواجه و هــم خانه و هم کعبه شمایید


ده  بـــــار  از  آن  راه  بـــدان  خـــانه  بـــرفتیــــد


یــک  بـــار  از  ایـــن  خانــه  بــر  این  بام  برآیید


آن  خانــــه  لطیفست  نشان‌هـــاش  بگفتیــد


از خــواجــــه آن خــــانـــــه نشانـــی بنماییـــد


یک دستـــه گــل کــو اگـــر آن بـــــاغ بدیدیت


یک گـــوهر جــــان کـــو اگـــر از بحر خدایید


با ایــــن همـه آن رنج شما گنج شما باد


افسوس که بر گنج شما پرده شمایید

/ 1 نظر / 82 بازدید
gandom1372

سلام،بیشتر مطالب وبلاگت رو مطالعه کردم با توجه به این مطالب زیبا از تو دعوت می کنم به سایت ما یه سری بزنی چون اونجا فرصت میشه واست تا این نوشته های زیبا را برای تعداد بیشتری از افراد به اشتراک بذاری تازه دوستای جدید هم پیدا می کنی، همه ی ما منتظر تو هستیم www.blacker2.com